Click here

Lekcje biologii z Mistrzynią! Dr Aldona Ciągło uczy w Zespole Szkół Akademickich

włącz . .

blog

Dr Aldona Ciągło od wielu lat pracuje z uczniami Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Uczy przyrody, biologii i nauki o człowieku. Jest doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie, cenionym i lubianym przez uczniów pedagogiem. Sama także stale doskonali swoje kwalifikacje.

W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych za badania pierwiastków i enzymów w narządach jednego z gatunków małży. Swoje doświadczenia i kwalifikacje naukowe po ukończeniu studiów doktoranckich rozwijała również w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej. W Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu nigdy nie żałuje czasu na pracę z uczniami rozwijającymi swoje zainteresowania i przygotowującymi się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Mogą na nią także liczyć uczniowie przedmiotów rozszerzonych, marzący o zawodzie lekarza.

Bardzo dziękujemy, Pani Doktor!

Lokalizacja