Click here

Dziekan Witold Bodziony i dyrektor Bogusław Kołcz rozmawiają o współpracy Zespołu Szkół Akademickich z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

włącz . .

blog

W poniedziałek 6 marca 2023 roku w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu gościł Pan dr inż. Witold Bodziony, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wizyta Pana Dziekana stanowiła kontynuację rozmów o współpracy między Zespołem Szkół Akademickich i Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, zapoczątkowanych w piątek 3 marca 2023 między dyrektorem Bogusławem Kołczem i Panią dr Elżbietą Cygnar.

Pan Dziekan Witold Bodziony przedstawił dyrektorowi Bogusławowi Kołczowi szereg propozycji współpracy merytorycznej, pedagogiczno-psychologicznej i kontaktów naukowych między pracownikami, studentami i uczniami obu placówek, z obustronną korzyścią dla badań naukowych uczelni i rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szkolnej. W planach znalazły się między innymi spotkania i zajęcia uczniów prowadzone przez pracowników naukowych uczelni, udział w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych oraz korzystanie z nowoczesnej infrastruktury uczelni przez uczniów.

W ciągu najbliższych 3 tygodni zostanie przygotowany projekt porozumienia między Akademią Nauk Stosowanych i Zespołem Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Na początku kwietnia planowane jest uroczyste podpisanie dokumentów o konkretnej współpracy przez władze obu placówek.

Dziękujemy za życzliwość i nowe perspektywy dla Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu!

Lokalizacja