Click here

Wielkie dni w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu

włącz . .

blog

Nasi uczniowie i nasi nauczyciele wzbudzili zachwyt wielkich uczonych z Warszawy. Tworzymy Centrum Szkolnej Edukacji Matematycznej w Polsce!

Dwa dni trwała zapowiadana od dawna wielka wizyta potęg matematycznych z kraju w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Szkoła otrzymała najwyższe oceny i zdała egzamin do dalszych prac nad rozwojem edukacji matematycznej w starszych klasach szkoły podstawowej i liceum!

Uzyskaliśmy deklaracje wsparcia największych dydaktyków matematyki w Polsce i deklaracje wsparcia jednej z najbardziej prężnych Fundacji, inwestującej w edukację matematyczną i techniczną dzieci i młodzieży - Fundacji Newag z Nowego Sącza.

W czwartek i piątek 21-22 marca 2024 ewaluacji i hospitacji przez zespół matematyków z kraju i regionu poddawane były klasy 1-3 Akademickiej Szkoły Podstawowej, które dzięki wsparciu Fundacji Newag i Prezesa Zbigniewa Konieczka od trzech lat realizują w ramach wyjątkowej w skali kraju innowacji pedagogicznej rozszerzony program nauczania matematyki, astronomii i techniki, nadzorowany przez wybitnych uczonych: Prof. dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i Prof. dra hab. Jana Amosa Jelinka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracę wychowawców klas edukacji wczesnoszkolnej oceniali: Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zbigniew Konieczek - prezes zarządu spółki Newag Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza, elektronik Józef Michalik - wiceprezes i dyrektor marketingu spółki Newag, współtwórca Optimusa i Onetu, matematyk Piotr Spicha - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 20 i Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, prof. Bogusław Kołcz - dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Legendarnej pedagog i dydaktyk, autorce kilkudziesięciu książek z edukacji matematycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz programów nauczania matematyki w szkołach Pani Profesor Edycie Gruszczyk-Kolczyńskiej towarzyszył równie legendarny matematyk, Pan Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Polski w międzynarodowym programie badania umiejętności uczniów PISA, matematyk Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, nauczyciel akademicki, wieloletni dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybitni dydaktycy z Warszawy, Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Pan Profesor Zbigniew Marciniak w towarzystwie mecenasów nauki i przedstawicieli edukacji z Nowego Sącza obejrzeli lekcje matematyki prowadzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Akademickiej Szkoły Podstawowej: mgr Magdalenę Pałancewicz, mgr Alicję Błachutę i mgr Renatę Wójtowicz. Nauczycielki oraz uczniowie w trakcie przedstawionych lekcji i w trakcie zadań zaproponowanych przez Prof. dra hab. Zbigniewa Marciniaka zaprezentowali najwyższe umiejętności w dziedzinie nauczania rozszerzonej matematyki, a aktywność i zdolności dzieci wzbudziły powszechny zachwyt obserwatorów.

Pan Profesor Zbigniew Marciniak, który w swojej karierze naukowej i ministerialnej widział tysiące szkół w kraju, pozostawał pod wielkim wrażeniem sal tematycznych, wnętrz i pracy Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu, uznając zaprezentowaną przez dyrektora Bogusława Kołcza szkołę za wyjątkową i niepowtarzalną w Polsce. Dzięki takiej opinii Pan Minister i Profesor Zbigniew Marciniak zadeklarował długofalową współpracę z Panią Profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską i Fundacją Newag na rzecz rozwijania programu kształcenia talentów matematycznych w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu.

To wielkie dni dla przyszłości edukacji w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Wszystkim, którzy nas chcą nadal wspierać i rozwijać składamy najgorętsze podziękowania!

Lokalizacja