Click here

Ogólna informacja

włącz . .

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

BEZPIECZEŃSTWO – PRESTIŻ – RADOŚĆ WIEDZY
EDUKACJA NA MIARĘ XXI WIEKU

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

blog

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi,

zgodnie z naukowym i eksperymentalnym charakterem placówki, stawia sobie i powierzonym uczniom najwyższe wymagania wychowawcze i dydaktyczne, zamierza ambitnie i efektywnie wpisać się w utrwaloną renomę i dorobek byłego IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, szkół kierowanych od 30 lat przez dyrektora Bogusława Kołcza.

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Lekcje odbywają się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 63, w którym mieści się również Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Szkoła posiada salę gimnastyczną i nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe (pracownia komputerowa, pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, sale językowe, sale lekcyjne ze sprzętem multimedialnym: komputer, rzutnik, telewizor, odtwarzacz DVD, tablica multimedialna lub monitor interaktywny), a także szkolną restaurację, salę filmową, sale tradycji, sale historyczno-muzealne, szkolną galerię obrazów, bibliotekę wraz z czytelnią.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi z różnymi problemami szkolnymi.

Posiada doskonale wyposażoną salę sensoryczną, w której prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne.  W trosce o bezpieczeństwo uczniów zatrudnia pracownika ochrony, zaopatrzona jest również w rozbudowany system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczny internet z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK.

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach I-VIII. Program nauczania wzbogacony jest o zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów wiodących, a także artystycznych i języków obcych (język angielski od kl. I i dodatkowo drugi język obcy: język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru), informatyki (zajęcia z grafiki i animacji komputerowej) oraz wychowania fizycznego (edukacja dla zdrowia, pływanie, narciarstwo, lekka atletyka i gry zespołowe). Uczniowie mają zapewnioną zwiększoną ilość zajęć opiekuńczych i wychowawczych w świetlicy szkolnej, w której pod opieką nauczyciela wykonują zadania domowe i uzupełniają wiedzę.

W okresie wakacyjnym (w lipcu) oraz w czasie ferii zimowych szkoła organizuje dla uczniów klas I-III zajęcia artystyczne, rekreacyjne i sportowe.

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku. Zajęcia obowiązkowe rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą o godz. 15.00. Przed rozpoczęciem zajęć (7.00 - 8.00) i po ich zakończeniu (15.00 – 16.30) uczniowie klas I-IV mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Już od klasy pierwszej zajęcia z języków obcych, muzyki, wychowania fizycznego i informatyki prowadzone są przez specjalistów w zakresie tych przedmiotów.

W programie wychowawczym szkoły akcentowane jest kształtowanie postaw będących fundamentem współżycia społecznego: empatii, tolerancji, poszanowania poglądów innych ludzi, szacunku dla drugiego człowieka, kultury (w tym zasad etykiety). Szczególne miejsce szkoła przyznaje edukacji patriotycznej poprzez odwołanie do historii i tradycji Szkoły Chrobrego oraz programu wychowawczego Liceum. Istotny element programu stanowi również wychowanie przez sztukę do udziału w szeroko pojętej kulturze (zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, kulturoznawcze, wycieczki edukacyjne).

Lokalizacja