Click here

Władze Szkoły

włącz . .

mgr Bogusław Kołcz, dyrektor

blog

Urodził się 17 grudnia 1963 roku w Nowym Sączu. W 1987 roku ukończył studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisząc pracę magisterską na temat naturalizmu w Polsce pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Weissa. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Po kilku latach pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i III LO w Nowym Sączu objął stanowisko dyrektora utworzonego w 1991 roku IV Liceum Ogólnokształcącego.

W międzyczasie, wraz z kolejnymi przekształceniami IV LO, pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 4 (IV LO i Gimnazjum nr 4) im. Króla Bolesława Chrobrego

Od 1 września 2001 roku jest dyrektorem Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego, szkoły niepublicznej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, a od 15.10.2011r. Zespołu Szkół Akademickich, w którego skład wchodzą Gimnazjum, Liceum oraz Akademicka Szkoła Podstawowa, prowadzone od 8.10.2015 r. przez Fundację Chrobrego w Nowym Sączu.

W ramach swoich zainteresowań zawodowych B.Kołcz związany jest z wieloma czasopismami polonistycznymi i środowiskami naukowymi w kraju. Był członkiem Komisji ds. Dydaktyki Szkolnej i Uniwersyteckiej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN w Warszawie, członkiem Rady Redakcji "Języka Polskiego w Szkole Średniej", wchodzi w skład Rady Naukowej "Kwartalnika Polonistycznego" i "Rocznika Sądeckiego" jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauczania literatury i języka polskiego oraz edukacji regionalnej. 

We współpracy z naukowcami z UJ, Witoldem Bobińskim i Anną Janus-Sitarz, napisał 3 podręczniki "Barwy epok. Kultura i literatura" do języka polskiego w liceum, wydane przez WSIP w Warszawie w latach 2002-2004 (IX wydań do roku 2012). Jego publikacje znajdują się także w podręczniku metodycznym dla studentów i w dwóch podręcznikach języka polskiego do gimnazjum ("Naucz się dziwić", "Czytam świat") oraz w "Słowniku literatury popularnej" pod red. T.Żabskiego. W 2012 roku we współpracy z Piotrem Droździkiem opracował albumy "Nowy Sącz - z kadru i pamięci", "Nowy Sącz na starej pocztówce", w 2014 r. wydał książkę "Nowy Sącz - jeśli zapomnę o nich... Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu w latach 1889-2014" (Wydawnictwo GOLDRUK). W maju 2018 ukazała się książka Bogusława Kołcza "Zakochany w Sączu" o przyjacielu szkoły i Honorowym Obywatelu Miasta, dziennikarzu, pisarzu i regionaliście Jerzym Leśniaku (1957-2017).

Jest autorem ogólnopolskiego programu nauczania z języka polskiego w klasie humanistycznej - kulturoznawczej. Prowadzi szereg spotkań i konferencji dydaktycznych dla nauczycieli języka polskiego w całym kraju. Od wielu lat pasją B.Kołcza są polonistyczne wyprawy na Kresy (Litwa, Białoruś, Ukraina), które popularyzuje wśród kolejnych roczników młodzieży. Był z młodzieżą w Katyniu i w Jerozolimie, przemierzał szlaki Ameryki, zawiózł uczniów do siedziby paryskiej "Kultury", witał w szkole Lecha Wałęsę i Szewacha Weissa. Nawiązał partnerskie kontakty ze szkołami na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Niemczech i Izraelu. 

Interesuje się szeroko pojętą kulturą, jest miłośnikiem książek, teatru i filmu (prowadził dyskusyjny klub filmowy "Kot" w Nowym Sączu). Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nowym Sączu. Przez kilka lat prowadził cotygodniowe audycje regionalne w "Radiu Polonia" w Detroit. Na początku lat 90. współtworzył "Solidarność" Oświaty w Nowym Sączu.

Kierował Zespołem Języka Polskiego Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych, jest egzaminatorem "nowej matury". Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego, posiada szczególnie wyróżniającą ocenę pracy zawodowej. 14 października 2008 premier D.Tusk wręczył mu tytuł honorowy profesora oświaty. Był nominowany do tytułu "Sądeczanina Roku" 2008 i "Osobowości Polskiej Edukacji" 2010. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Szczególnie sobie ceni Krzyż II Obrony Lwowa i Złotą Odznakę Honorową Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Przeczytaj wywiad z dyrektorem szkoły, przeprowadzony przez red. J.M. Palucha z kwartalnika "Cracovia Leopolis"... 

mgr Elżbieta Szudek, z-ca dyrektora

blog

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską o twórczości Juliusza Słowackiego pisała pod kierunkiem prof. Marii Żmigrodzkiej. Program studiów polonistycznych poszerzyła o zajęcia z historii filmu polskiego, historii filmu powszechnego oraz analizy dzieła filmowego w Instytucie Filmoznawstwa UJ. W szkole pracuje od 1985 roku. W latach 1997-1999 była nauczycielem doradcą w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Nowym Sączu.

Jest współautorką programu nauczania języka polskiego "To lubię!" dla klas I-III LO, współautorką podręcznika "To lubię!" dla klasy I liceum oraz autorką planu pracy do tego podręcznika. W serii "Metodyczna biblioteka to lubię!" ukazała się książka "Tajemniczy ogród, czyli w poszukiwaniu utraconego raju", której jest współautorką. Publikowała również artykuły na łamach "Gazety Wyborczej" i w prasie polonistycznej ("Polonistyce", "Nowej polszczyznie"), a także w wydawanym przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie "Konspekcie".

Dwukrotnie kierowała pracami Rejonowej Komisji Oceniającej. Prowadzi zajęcia na warsztatach dla nauczycieli języka polskiego organizowanych przez ODN w Nowym Sączu oraz Akademię Pedagogiczną w Krakowie.

Jest egzaminatorem nowej matury oraz egzaminatorem części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2003 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Lokalizacja