Click here

„Zakochany w Sączu”. Kolejna książka dyrektora Kołcza

włącz . .

blog

Wydarzeniem medialnym i towarzyskim ostatnich dni stała się publikacja książki dyrektora Bogusława Kołcza „Zakochany w Sączu” (Wydawnictwo GOLDRUK, maj 2018). Bohaterem bibliofilsko wydanej, dokumentalnej i biograficznej książki, przygotowywanej od września ub. roku jest zasłużony dla miasta i naszej szkoły redaktor Jerzy Leśniak (1957-2017). Napisana o przyjacielu przez przyjaciela książka składa się z 9 rozdziałów, poświęconych kolejnym etapom życia osobistego i zawodowego Jerzego Leśniaka, najbardziej znanego sądeckiego autora, prezentuje jego drogę twórczą, dorobek dziennikarski i naukowy (ponad 40 książek o Nowym Sączu i regionie) oraz służbę dla miasta, której ukoronowaniem stała się wydana już pośmiertnie (pod redakcją Bogusława Kołcza) epokowa i monumentalna „Nowa Encyklopedia Sądecka”.

„Zakochany w Sączu” Bogusława Kołcza to książka o wielkim i pięknym człowieku, książka o tytanicznie pracowitym życiu i książka o wielkiej miłości do miasta. Miłości do ziemi rodzinnej, miejsca pochodzenia, miłości do mitologizowanej przez całe życie krainy dzieciństwa. „Zakochany w Sączu” to także książka o miłości Jerzego Leśniaka do nas. Towarzyszył naszej szkole ćwierć wieku, żył i był na co dzień wśród nas, penetrował wraz z nami sądeckie ścieżki w kilkudziesięciu wspólnych wyprawach po świecie, cieszył się rozwojem i renomą naszej szkoły, spisywał codzienne dzieje i kronikę naszych sukcesów, przyjął funkcję pierwszego prezesa Fundacji Chrobrego. Redaktor Jerzy Leśniak walczył o nas, pomagał nam, kochał nas całym sercem. Służył naszej szkole i uczniom bezgranicznie i wiernie. I MY KOCHALIŚMY GO WSZYSCY. Ostatnia książka dyrektora Bogusława Kołcza zawiera wiele wzruszających wspomnień z 27 lat osobistych więzi i przyjaźni, jaka łączyła go z Jerzym Leśniakiem, dokumentuje szczegółowo wzajemne relacje, ostatnie lata życia Redaktora oraz pamięć o jego dorobku po śmierci, w tym także okoliczności towarzyszące wnioskowi o tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, przyznany ostatecznie Sądeckiemu Autorowi 21 listopada 2017 roku. Społeczność szkolna Zespołu Szkół Akademickich znajdzie w „Zakochanym w Sączu” również specjalny rozdział pod tytułem „Szkole Chrobrego. Semper Fidelis”, obejmujący szczegółowo spisaną kronikę wydarzeń szkolnych, w których uczestniczył i które dokumentował Jerzy Leśniak, liczne zdjęcia wykonywane przez redaktora w czasie szkolnych imprez i wypraw po świecie, zdjęcia z jubileuszu 100-lecia Szkoły Chrobrego w 2008 roku, skany z naszego albumu „Szkoła Chrobrego” oraz gazety jubileuszowej napisanej przez Jerzego Leśniaka, a także ostatnie spotkanie młodzieży z synem Jerzego, dyplomatą Karolem Leśniakiem i „światełko dla Przyjaciela” – serdeczne pożegnanie Jerzego Leśniaka przez bliskich mu uczniów klasy II Liceum Akademickiego. „Zakochany w Sączu” trafi do księgarń jeszcze w tym miesiącu. Książka będzie towarzyszyć dodrukowi rozchwytywanej przez czytelników „Nowej Encyklopedii Sądeckiej”. Przypomnijmy, że dyrektor Bogusław Kołcz jest już autorem ogólnopolskiego programu nauczania oraz serii podręczników do języka polskiego w szkołach średnich „Barwy epok. Kultura i literatura”, książek: „Nowy Sącz z kadru i pamięci”, „Nowy Sącz na starej pocztówce”, „Nowy Sącz – jeśli zapomnę o nich…”, rozdziałów w podręcznikach szkolnych do szkoły podstawowej i w „Słowniku literatury popularnej” (Wrocław 1997, 2006), a także kilkuset artykułów z dziedziny metodyki nauczania literatury i języka polskiego, pedagogiki, kultury oraz edukacji regionalnej, publikowanych w różnych czasopismach i opracowaniach zbiorowych. W 2008 roku odebrał w Warszawie z rąk premiera Donalda Tuska pierwszy w Małopolsce tytuł profesora oświaty.

Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia programów, poświęconych ostatniej książce dyrektora Bogusława Kołcza. Historia niezwykłej przyjaźni opowiedziana została w programie red. Joanny Nogal-Gromali z Telewizji Sądeckiej Ntv: 

O powstaniu książki mówi także rozmowa z red. Joanną Frączek z Radia RDN http://www.rdn.pl/news/ksiazka-o-sadeckim-dziennikarzu-uhonorowaniem-zycia-jerzego-lesniaka

Artykuł red. Agnieszki Małeckiej o nowej książce Bogusława Kołcza - zachęcamy do lektury https://www.dts24.pl/zakochany-w-saczu-jerzemu-lesniakowi-…/

Lokalizacja