Click here

Józef Piłsudski - powrót do Nowego Sącza po latach. Konferencja naukowa w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu

włącz . .

blog

W czwartek 9 grudnia 2021 Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu gościł uczestników konferencji naukowej "Nowy Sącz nas przyjął nadzwyczaj serdecznie. Józef Piłsudski - powrót do Nowego Sącza po latach". Świetnie przyjęta przez uczestników konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego w 105 rocznicę pobytu Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Centralnym akcentem wystąpień stało się zainicjowanie przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka w Nowym Sączu w 2010 roku i wzniesienie imponującego monumentu Józefa Piłsudskiego na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 roku w bliskim sąsiedztwie Szkoły Chrobrego, na placu przy Alei Wolności obok Domu Pierackiego.
W konferencji wzięli udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota z Prezesem Tadeuszem Nowakiem, wiceprezesem Beatą Zmieniewicz, byłym wiceprezydentem Nowego Sącza Stanisławem Kaimem i mecenasem Zdzisławem Garlejem, a także nauczyciele sądeckich szkół (w tym Szkoły im. Sybiraków w Nowym Sączu) i młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Koleje budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz stan faktyczny wzniesionego monumentu na chwilę obecną przedstawił zebranym pierwszy przewodniczący Społecznego Komitetu Tadeusz Nowak. Wychowanie patriotyczne oraz działalność edukacyjną szkoły poświęconą roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę, uwiecznioną filmem "Mała lekcja wielkiej historii", zrealizowanym z funduszy programu dotacyjnego "Niepodległa" w 2018 roku zaprezentował dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu, Bogusław Kołcz. Żywo przyjęte przez uczestników wykłady na temat związków Józefa Piłsudskiego z Nowym Sączem, oparte o bogaty materiał źródłowy i archiwalny przedstawili historycy dr Sławomir Wróblewski i Sylwester Rękas (kierownik Archiwum Narodowego w Nowym Sączu).

Uroczystym akcentem konferencji stało się uhonorowanie zasłużonych dla popularyzowania idei budowy pomnika Józefa Piłsudskiego sądeczan. Honorowe złote, srebrne i brązowe odznaki z popiersiem Marszałka otrzymali z rąk Tadeusza Nowaka i Stanisława Kaima zaproszeni goście oraz wyróżniający się w nauce, działalności społecznej i patriotycznej uczniowie: Jakub Janik, Irena Michalska, Alicja Kumorek, Zuzanna Pasiut i Wiktoria Barnach.

Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Zarządowi Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg konferencji serdecznie dziękujemy!

Lokalizacja