Click here

Lekcje matematyki z Mistrzem! Dr Krzysztof Tokarz uczy w Zespole Szkół Akademickich

włącz . .

blog

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu uczy matematyki od wielu lat dr Krzysztof Tokarz, ceniony przez uczniów i rodziców dydaktyk i wychowawca młodzieży.

Pan Doktor Krzysztof Tokarz jest wybitnym specjalistą z dziedziny nauczania matematyki, finansów i przedsiębiorczości, zatrudnionym również w kilku uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Po studiach na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał tytuł doktora na University of Hull w Anglii i Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. W Nowym Sączu związany jest również naukowo z Wyższą Szkołą Biznesu-National-Louis University, jako wykładowca, adiunkt i prodziekan, ceniony specjalista w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania, autor nagradzanych publikacji naukowych, jeden z pionierów edukacji zdalnej.

W Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu Pan Doktor Krzysztof Tokarz prowadzi z licealistami zajęcia z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, poświęca również dodatkowy czas dla uczniów na zajęcia dodatkowe.

Dziękujemy, Panie Doktorze!

 

Lokalizacja