Click here

Możemy na siebie liczyć! Wszystkie książki dyrektora Kołcza.

włącz . .

blog

Nagroda czytelników Nagrody literackiej im. Ks. Bolesława Kumora dla Bogusława Kołcza - podziękowania dla Społeczności szkolnej i przyjaciół, 27 lutego 2023

W poniedziałek 27 lutego 2023 dyrektor Bogusław Kołcz dziękował Społeczności szkolnej Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu za poparcie i zwycięstwo w plebiscycie czytelników Nagrody literackiej im. Ks. Bolesława Kumora 24 lutego 2023. W bardzo osobistych słowach skierowanych przez radiowęzeł szkolny Bogusław Kołcz podkreślał bardzo cenną dla niego jedność i solidarność uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i licznych przyjaciół szkoły, która pozwoliła osiągnąć ostateczny i zamierzony sukces.

Nagroda czytelników w Konkursie im. Ks. Bolesława Kumora dla Bogusława Kołcza wiąże się z dodatkową satysfakcją: absolwenci pamiętają podręczniki szkolne pisane przez niego w latach 2002-2012, młodsi uczniowie zetknęli się z jego książkami o Nowym Sączu i regionie, zaś czytelnicy w całej Polsce doceniają Przytulisko dla Książek - ostatnią inicjatywę, w której dyrektor Bogusław Kołcz z Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu walczy o przyszłość czytelnictwa w naszym kraju.

Serdeczny uścisk dłoni i specjalne podziękowania ze strony dyrektora Bogusława Kołcza odebrali za poparcie jego kandydatury i wywalczenie sukcesu w plebiscycie czytelników: dr Sławomir Wróblewski, Samorząd Uczniowski: Aleksandra Gromala, Mateusz Leśniara i Bartłomiej Horoszko, Sekretarz Szkoły - Iwona Hatlaś, pracownicy, nauczyciele i uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, cieszący się wraz z dyrektorem w Sekretariacie i jego gabinecie.

Laureatem i zwycięzcą Nagrody dla "Sądeckiego Autora" 2023 został decyzją Kapituły Konkursu zaprzyjaźniony od lat z Zespołem Szkół Akademickich artysta fotografik Piotr Droździk, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych z dziedziny kultury i sztuki, tematyki regionalnej i muzealnej, w tym kilku powstających we współpracy z Bogusławem Kołczem, oraz autor wielu pięknych fotografii i portretów zdobiących korytarze Szkoły Chrobrego.

Gratulujemy!

Lokalizacja