Click here

Nasza Justynka!

włącz . .

blog

Justyna Mróz z klasy III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu została laureatką LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie! Szkoła Chrobrego serdecznie gratuluje!

Justyna jako laureatka jest zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej i pisemnej. Ma również indeks, czyli wstęp na wybrane kierunki studiów poza rekrutacją. Solidna praca pod kierunkiem mgr Elżbiety Szudek podczas wyjątkowo wyczerpujących i wymagających kolejnych etapów olimpiady, zaowocowała sukcesem. Warto dodać, że Justyna Mróz jest również dwukrotną stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Ogromne brawa!

Lokalizacja